Ai là gì ? Trả lời cho câu hỏi gì ? Bài tập đặt câu ? Tiếng Việt Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

ai la gi

 Ai là gì ? Mẫu câu hỏi Ai là gì có chức năng gì ? Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi và tìm lời giải đáp nhé !

Tham khảo bài viết liên quan khác:

   Ai là gì ?

==> Câu hỏi ” Ai là gì ” có chức năng:

– Chức năng giao tiếp: Mẫu câu ai là gì được dùng để nhận định hay giới thiệu về một người, một vật nào đó.

– Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai ? (Chủ ngữ): Chỉ người/vật; trả lời cho câu hỏi Ai ? Cái gì ? Con gì ?

– Bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì ? (Vị ngữ): Là tổ hợp của từ “là” với các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, tính chất; trả lời cho câu hỏi là gì? là ai? là con gì?

– Ví dụ minh họa: An là học sinh lớp 3

Ai ?: là An

Là gì ?: là học sinh lớp 3

ai la gi

    Đặt câu với mẫu ai là gì ?

  1. Đặt câu theo mẫu ai là gì về đồ vật

– Ví dụ 1: Cái ô này là cái ô của Bình

Cái gì ?: Cái ô

Là gì ?: là cái ô của Bình

– Ví dụ 2: Sách vở là những người bạn thân thiết của học sinh.

Cái gì ?: Sách vở.

Là gì ?: là những người bạn thân thiết của học sinh.

  2. Đặt câu theo mẫu ai là gì có hình ảnh so sánh

– Ví dụ 1: Trâu như là người bạn của bà con nông dân.

Con gì ?: Trâu.

Là gì ?: Là người bạn của bà con nông dân.

Bài tập về mẫu câu ai la gì lớp 3

  3. Đặt câu theo mẫu ai là gì để nói về ông bà, cha mẹ, thầy cô

– Ví dụ 1: Mẹ của tôi là Giáo Viên

Ai ?: Mẹ của tôi.

Là gì ?: là giáo viên

– Ví dụ 2: Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.

Ai ?: Thầy cô.

Là gì ?: là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Ai là gì trong tiếng Việt lớp 3 ” của chúng tôi, hy vọng với bài viết này bạn sẽ giải đáp cho mình được những vấn đề thắc mắc nhé !